Property management

Máte zájem o některou z nabízených služeb?

 • administrativní služby
 • vedení evidence nájemníků, přijatého nájemného, dlužníků – kontrola výběru veškerých poplatků spojených s nájemními jednotkami a vedení agendy s tímto spojenou
 • upomínaní a vymáhání dlužné částky
 • vedení řádné evidence pro účely účetnictví vlastníka – pravidelná vyúčtování příjmů a výdajů na objekt
 • vytvoření předpisu výše plateb na provozní náklady
 • vyúčtování záloh na služby (např. dodávky TUV, tepla, vodné a stočné) spojených s užíváním bytů či nebytových prostor
 • inventarizaci majetku vlastníka
 • daňová přiznání – včetně daně z nemovitosti
 • průzkumy nemovitostního trhu
 • spolupráce s vlastníky při zajištění pronájmu jednotlivých jednotek – bytových i nebytových
 • informace o aktuálních změnách legislativy
 • zajištění pojištění domu včetně zpracování a hlášení případných pojistných událostí
 • styk s nájemníky a řešení jejich případné připomínek a problémů
 • archiv domu – kopie veškeré dokumentace vztahující se k nemovitosti
 • ostatní služby

Nabízíme tyto služby

Krátkodobé pronájmy

Hledáte-li krátkodobý pronájem, neváhejte nás kontaktovat.


Dlouhodobé pronájmy

Jestli potřebujete řešit dlouhodobí pronájem nemovitosti, vstupte do naší nabídky.

Prodej nákup

Jsme tu pro to, abychom vám pomohli s prodejem či nákupem nemovitosti k vaší maximální spokojenosti, včetně veškerého souvisejícího servisu.

Rekonstrukce a stavby

S bohatými zkušenostmi realizujeme rekonstrukce a stavby.


Technická správa budov

audity včetně technického dozoru systém plánování oprav…

Strážní a recepční služba

Bezpečnostní zajištění objektů, ostraha, průběžný servis, školení

Pohotovostní služba

okamžité řešení nastalé situace

Péče o zeleň

pravidelná péče o venkovní zelené plochy a vnitřní květinovou výzdobu

Úklidové služby

pravidelný úklidový servis vnitřních prostor ve stanovených cyklech

Property management

administrativní služby vedení evidence nájemníků…

Project management

řízení a podpora projektu definice projektu, jeho příprava…

Služby BOZP a PO

školení, evidence, poradenství, kontroly