Technická správa budov

Máte zájem o některou z nabízených služeb?

  • audity včetně technického dozoru
  • systém plánování oprav – velké opravy formou výběrových řízení, min. tři poptávky jsou standardem
  • zajištění revizí a servisních zkoušek včetně zajištění příslušných revizních zpráv v zákonných lhůtách
  • drobné opravy bytového a nebytového fondu
  • zásobování spotřebním materiálem
  • správa a aktualizace provozních dokumentů
  • řízení, sledování a vyhodnocování subdodavatelů – médií do objektů (voda, plyn, el. energie) včetně hledání možností úspor a zefektivnění těchto dodávek
  • zajištění a obnova informačního systému v objektu
  • dozor nad probíhajícími rekonstrukcemi, zařizování, zprostředkování a zásobování

Nabízíme tyto služby

Krátkodobé pronájmy

Hledáte-li krátkodobý pronájem, neváhejte nás kontaktovat.


Dlouhodobé pronájmy

Jestli potřebujete řešit dlouhodobí pronájem nemovitosti, vstupte do naší nabídky.

Prodej nákup

Jsme tu pro to, abychom vám pomohli s prodejem či nákupem nemovitosti k vaší maximální spokojenosti, včetně veškerého souvisejícího servisu.

Rekonstrukce a stavby

S bohatými zkušenostmi realizujeme rekonstrukce a stavby.


Technická správa budov

audity včetně technického dozoru systém plánování oprav…

Strážní a recepční služba

Bezpečnostní zajištění objektů, ostraha, průběžný servis, školení

Pohotovostní služba

okamžité řešení nastalé situace

Péče o zeleň

pravidelná péče o venkovní zelené plochy a vnitřní květinovou výzdobu

Úklidové služby

pravidelný úklidový servis vnitřních prostor ve stanovených cyklech

Property management

administrativní služby vedení evidence nájemníků…

Project management

řízení a podpora projektu definice projektu, jeho příprava…

Služby BOZP a PO

školení, evidence, poradenství, kontroly