Realitní služby

Máte zájem o některou z nabízených služeb?

  • zprostředkování prodeje a nákupu všech druhů nemovitostí včetně bytů
  • zprostředkování pronájmu nebytových a bytových prostor a jejich následný servis
  • poradenství
  • oceňování nemovitostí obvyklou a tržní metodikou
  • finanční služby

Nabízíme tyto služby

Technická správa budov

audity včetně technického dozoru systém plánování oprav…

Realitní služby

zprostředkování prodeje a nákupu všech druhů nemovitostí včetně bytů

Strážní a recepční služba

Bezpečnostní zajištění objektů, ostraha, průběžný servis, školení

Pohotovostní služba

okamžité řešení nastalé situace

Péče o zeleň

pravidelná péče o venkovní zelené plochy a vnitřní květinovou výzdobu

Úklidové služby

pravidelný úklidový servis vnitřních prostor ve stanovených cyklech

Property management

administrativní služby vedení evidence nájemníků…

Project management

řízení a podpora projektu definice projektu, jeho příprava…

Služby BOZP a PO

školení, evidence, poradenství, kontroly